About

AT Consult, Thuniel

  • Utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor IKT-Administrasjon, eller kontorarbeider innenfor dataingeniørfaget.

 

  • Behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid:

- operativsystemer, systemprogramvare, og nettverk.

- modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer.

 

  • Finne, vurdere, henvise til informasjon, fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling som er tilknytter til fagfelt (eksperimenter både selvstendig og i team)

 

  • For å løse problem er å bidra til nytenkning (innovasjon / entreprenørskap) gjennom deltakelse i utvikling og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

Å utvikle avanserte og robuste webløsninger, og å jobbe kreativt og systematisk for å utvikle innovative konsepter for web.

 

Å ta tak i et løselig formulert oppdrag fra en kunde og utvikle dette til et tydelig definert konsept som møter både kundens og brukernes behov, og deretter implementere en ferdig, vel­fungerende webløsning.

Webutvikling innebær:

 

På den ene siden en rekke teknologiemner i webteknologier og programmering.

 

På den andre siden en rekke ferdigheter i design – fra kreativt idéarbeid og proto­typing til brukertesting og prosjektstyring.

AT Consult, Thuniel

- har 24 år jobbet som IKT-administrasjon og IKT-støtte i Bank (nåværende er DNB) og i NSB

Eiendom forvaltning (nåværende er ROM Eiendom). Inkluder noen års yrkeserfaring som importfortolling i UPS i Norge.

 

I tillegg til arbeidserfaring -Thuniel har utdannet: Computer Engineering Bachelor fag ved HiOF. Bedriftsøkonomi, regnskapsfører, innovasjon og ledelse Bachelor fag ved Handelshøyskole- NMBU.

 

E-handel er kommersielle transaksjoner gjennomført elektronisk på Internett:

  • Det vil sier, Web utvikling er våre servicer tjenester.
  • SharePoint-løsning og E-handelsløsning.
  • CRM og LYDIA er Thuniel fagområde.

 

Microsoft Office 365, Sky løsning og SharePoint-dokumentstyring via intranett løsning er enkel å håndtere i hverdagen. Dette gjelder også for et sett med lisenser løsning.

 

Dessuten, det er flott når vi hører fra arbeidsgiver og/eller kunde- og deres bedriftsbehov og/eller brukerbehov.

 

Bruker gjerne kontaktskjemaet via www.thuniel.no, eller send e-post til: post@thuniel.no

 

Logo

AT Consult, Thuniel - Org.nr.: 984 429 797 VAT.